więcej niż interior & industrial design

SIŁA DESIGNU W REALIZACJI STRATEGII


Dziś już nikt z Państwa nie wątpi, że niezbędnym i długofalowym procesem w działaniach strategii marketingowej i strategii rozwoju marki jest budowanie jej trwałej wartości (Brand Equity) . Proces ten nierozerwalnie związany jest z procesem budowania pożądanego wizerunku marki, będącego kluczem otwierającym portfele konsumentów.

Klienci Biznesowi

Dla konsumenta znak Państwa marki z pewnością posiada łatwo rozpoznawalną tożsamość, na którą składają się zazwyczaj: niezawodna jakość, budowana latami tradycja i komunikacja z klientami. Markę może stanowić linia produktów albo nazwa firmy. Jeśli jednak marką jest cała firma, wtedy jej nowe produkty czy usługi mają znacznie większą szansę przebicia się na rynek.

Według Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej...


...wizerunek marki może być w oczach klientów pozytywny, ale poziom spełnienia pewnych atrybutów, w odbiorze klientów, niższy niż w przypadku innych marek, konkurencyjnych. I wtedy taki wizerunek nie może dodatnio wpływać na dyspozycje kupna i konsumowania lub użytkowania. Klient lub konsument wybierze wtedy inną markę, tą która go bardziej zadowala, która jest nakierowana na spełnienie wyższych pokładów pragnień i oczekiwań klientów zaspokajając różne poziomy potrzeb.
Bez względu na profil firmy potrafimy zaprojektować przestrzeń będącą synergiczną całością wszystkich pytań, trafiającą w punkt oczekiwań klienta, skutkującą zbudowaniem nowej jakości relacji pomiędzy firmą a klientami, która pomoże Państwa firmie działać efektywnie i zyskownie.

Zobacz, w czym rozwiązania MJ ANDERSCH Exclusive & Creative Solutions mogą pomóc Państwa firmie.

 

 

EFEKTY - PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ 

MJ ANDERSCH Exclusive & Creative Solutions wykorzystuje swoją wiedzę i znajomość zasad budowania prestiżowych wnętrz, żeby dobrze zrozumieć potrzeby Państwa Firmy, trafnie zidentyfikować i określić cel, projektując wnętrza, których efekt finalny zapewni Państwa Firmie osiągnięcie możliwie jak największych korzyści biznesowych.

Projektowane przez nas rozwiązania przestrzenne wnętrz pozwolą precyzyjnie odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  • jaką stylistykę przekazu plastycznego trafiającą w styl życia Państwa klientów warto wykreować?
  • w jaki sposób uwypuklić wszystkie wartości Państwa firmy?
  • jakie doznania magnetyzują klienta i identyfikują go z Państwa firmą?

Implementując końcowe rozwiązania, korzystamy ze sprawdzonej metodologii pracy w przygotowywanych dla Państwa projektach. Innowacyjne oraz starannie wypracowane koncepcje plastyczne, zostają przełożone na język realizacyjno – techniczny, efektem czego jest wysoka skuteczność realizowanych wdrożeń oraz bezproblemowa komunikacja w fazie wykonawczej.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat proponowanych przez nas usług prosimy o kontakt pod numerem telefonu (+48) 519 350 263 lub pocztą elektroniczną na adres info@andersch.pl lub poprzez formularz.